Çınar Diesel Particulate Filter

Diesel Particulate Filter Cleaning Machine

Partikül Temizleme Makinesi (Diesel Particulate Filter Cleaning Machine); özellikle dizel araçlarda bulunan tıkanmış dizel partikül filtre, katalitik konvertör ve bilumum filtreleri sıcak ilaç ile temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Sıcak ve soğuk olmak üzere iki kademeden oluşur. 4500 watt’ lık bir rezistansla sıvı haznesinde 20 dakikada 85 santigrat dereceye çıkartılan suyun içerisinde yeterli miktarda ilaç katılır. Bir motor yardımıyla emilen sıcak ilaç borulardan ve partikül filtre içinden geçirilir ve aynı zamanda partikül filtreye su debisi kadar çarpma işlemi uygulanır.  Partikül filtreden çıkan ilacı sıvı süzgeçten geçerek tekrar sıvı haznesine ulaşır.Bu işlem temizlik bitene kadar devam eder.

Temizleme işlemi bittikten sonra durulamak maksadıyla şehir şebekesinden makineye bağlı olan su aynı yollardan geçerek soğuk su haznesine boşalır ve haznenin tahliye kısmından makine dışına atılır.Bu işlemlerin devamında partikül filtre içinde bulunan mikro gözeneklerin kurutulması için hava üreten bir kompresörle kurutma işlemi makine üzerinde gerçekleşir.