İş Hukuku

Elif Çavuşoğlu - İş Hukuku
Elif Çavuşoğlu - İş Hukuku

Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu iş hukuku alanında aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır.

 • Hizmet sözleşmesini hazırlamak,
 • İş akdinin sona ermesinde fesih bildiriminin hazırlanması ve yasal mevzuat temelindeki hukuki bilgilendirmenin yapılması,
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için davanın açılabilmesi ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması,
 • İşe iade davasının açılması ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması,
 • Sendikal sebeplerle iş akdinin feshi sebebiyle dava açılması ve davanın takip edilerek sonuçlandırılması,
 • Mobing ve kötü niyet tazminatının açılması ve dava sürecinin takibi edilerek sonuca bağlanması,
 • Fazla mesai ücretlerini ve yıllık ücretli izinlerinin işçilik alacağı davasının açılması ve takiple birlikte sonuçlandırılması,
 • İşçilerin sigortalı gösterilmediği ve sigorta girişinin yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takip edilmesi,
 • İş kazalarından kaynaklı tazminat ve ceza davalarının açılması ve açılan davanın sürecinin takibi, sonuçlandırılması,
 • İşçi ve işyeri güvenliği hususunda dikkate alınması gereken konularda yasal mevzuat hakkında gerekli bilgilendirilmelerin yapılması,
 • Çalışanların; yaralanma, ölüm yada iş göremezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takibi, sonuçlandırılması,
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde davaların açılması ve dava sürecinin takibinin yapılmasıyla sonuçlandırılması,
 • irketin iç yönetmelikleriyle disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazır hale getirilmesi,
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilafların temelinde davanın açılması ve dava sürecinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması.