Bursa İnegöl İlçesinde Hayvancılık

bursa inegöl ilçesinde hayvancılık
bursa inegöl ilçesinde hayvancılık

Çiftlikte bulunan hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesine ve üretmede et, süt, yumurta gibi gıda olarak istifade edilen besin maddelerinin işe yarama gücünün arttırılmasına hayvancılık denir. İnegöl’de tarıma elverişli olmayan yerleşim yerlerinde en önemli geçim kaynağı olarak hayvancılık ön plana çıkmaktadır.

Devlet tarafından büyük ve küçükbaş hayvan desteği yapılarak verimi yüksek olan ırkların üretimi önemli oranda artış göstermiştir. Büyük ve küçükbaş hayvancılığın dışında bölgede kümes hayvanı üretme tesisleri de İnegöl ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip Uludağ ve Domaniç dağarının eteklerinde bulunan dağ köylerinde arıcılık desteklenmekte ve bal üretimi sağlanmaktadır. Uludağ’ın temiz ve soğuk su yataklarında ve bazı köylerde bulunan balık çiftliklerinde alabalık yetiştiriciliği de yapılmaktadır.