Gençlik Psikolojisi ve Gençler

Gençlik Psikolojisi ve Gençler
Gençlik Psikolojisi ve Gençler

Çocukluk çağını erişkinlik ten ayıran gençlik çağı yaşanan yoğun ve karmakarışık duygularla hepimiz bir dönem fazlasıyla uğraşmışızdır. Ergenlik dönemi gençlerin duygu düşünce ve davranışlarının değişmesine yol açar. Gençlik çağı,birkaç alt döneme ayrılabilmektedir.

Hızlı büyüme ile birlikte bedensel,duygusal ve sosyal yaşamda gözlenen gelişme, farklılaşma ve değişimle bağlantılı olarak olumsuz davranış ve tepkilerin yoğun gözlendiği 12/15 yaş arası “ilk ergenlik ve ön ergenlik dönemi olarak ifade edilebilir.

Çekingenliğin, kendine güvensizliğin, yalnızlığı tercih etmenin iç içe sıklıkla yaşandığı 15/17  yaş arası “orta ergenlik dönemidir.

Gençler bu ergenlik dönemlerinde kilo aldıklarında sivilceleri çıktığında (özellikle kızlar) yakındıkları görülmüştür. Fakat onlara ergenlik dönemi hakkında yeterince bilgi verilirse bu sorunlar daha kolay atlatılabilir, Her yaşta bilinçlenmek ve canımızı sıkan konularda eğitim almak sonuçlarını ve neler yapabileceğimizi bilmek bizleri rahatlatacak düzgün bir yol izlememizi sağlayacaktır.