Çırağan Sarayı

çırağan-sarayı
çırağan-sarayı

1987 yılında otel olarak kullanılmak amacıyla Japon Kumagai Gumi ve Türk Yüksel İnşaat tarafından restorasyonuna başlanmış, 1990 yılında otel 1992 yılında ise Saray hizmete açılmıştır. Uzun süren tasarım ve inşaat çalışmaları sonrasında “Çırağan Sarayı Oteli” 1990 yılında açıldı. Tarihi Saray ise kapılarını 1992 yılında açtı.

Saray’da bundan sonra yapılan renovasyon ise 20 Nisan 2006’da bitirildi ve Saray süitleri tamamen yenilendi.

Haliç ve Boğaziçi’nin en güzel yerleri sultanlar ve önemli kişilere saray, köşkleri ve yapıtlar için tahsis edilmişti. Zaman içinde bunların birçoğu yok olmuştur. Büyük bir saray olan Çırağan’da 1910 yılında yanmıştı. Önceki bir ahşap sarayın yerinde 1871 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Saray Mimarı Sarkis Balyan’a yaptırılmıştı. 4 yılda 4 milyon altına mal olan yapının ara bölme ve tavanı ahşap, duvarlarda mermer kaplıydı. Yapımı için Avrupa devletlerinden borç alınmıştır.

Taş işçiliğinin üstün örnekleri sütunları zengin döşenmiş, mekânlar tamamlardı. Odalar nadide halılarla, mobilyalar altın yaldızlar ve sedef kalem işleri ile süslüydü. Boğaziçi’nin diğer sarayları gibi Çırağan da birçok önemli toplantıya mekân olmuştu. Renkli mermerle süslenmiş cepheleri, abidevi kapıları vardı ve arka sırtlardaki Yıldız Sarayına bir köprü ile bağlanmıştı. Cadde tarafı yüksek duvarlar ile çevriliydi.

Yıllar boyu harabe halinde duran kalıntı büyük tamirler sonunda yeniden ihya olmuş, yanına ilave edilen eklentiler ile bir sahil oteline dönüştürülmüştür.

Günümüzde birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. Yine birçok basın ve halkla ilişkiler ajansı tarafından hemen her gün bir başka basın toplantısına da ev sahipliği yapar.

• Çırağan Sarayı bugün yalnızca otel ve saray kısmından oluşmakta ama eskiden yaklaşık 2 kilometre uzunlukta bir saray kompleksiydi. Beşiktaş ile Ortaköy arasında, içinde haremi, müştemilatı, selamlığı, haremağaları ve çalışanları için ayrı bölmelerden oluşmaktaydı.

• Yeni sarayın inşaatı 20 Ocak 1863’e temeli atımış ve  9 yılda tamamlanmıştır.. Saray için Hazine-i Hassa’dan 2 buçuk milyon lira harcanmıştır.. Kuzey Afrika’dan Sarayda kullanılmak üzere  sütunlar getirilmiştir.

• Bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan aslan heykelleri bazıları aslında Çırağan Sarayı’na aitti. 1855’te Dolmabahçe Sarayı’na geçen Sultan Abdülmecid aslanları da Dolmabahçe Sarayı’na götürdü.

• Son Osmanlı kadınlarından Münevver Ayaşlı, Dersaadet kitabında, Çırağan Sarayı’nın tarihindeki hüzünlü olayların sebebini, Sultan II. Mahmud’un sarayın inşası sırasında hemen yakındaki Beşiktaş Mevlevi Dergâhı’nı saray kompleksi içine, evliya mezarlarını ise mahzene aldırmasına bağlar: “Mevlevi dergâhını yıkan ve evliya mezarlarını mahzene alan sarayda, sahibi padişah oturamamış, önce onu yaptıran, sonra eski bir padişah olan ömür çürütmüş, en sonunda da koca bina tutuşarak dipteki kabirler temiz havaya ve gün ışığına kavuşmuştu.”

• Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten sonra Çırağan’ın Feriye (ikinci) kısmında sürgün olarak yaşar ve burada ölür. 30 Mayıs 1876 bilekleri kesilerek ölmüş olarak bulunan Abdülaziz’in tahttan indirilmesini hazmedemeyerek intihar ettiğine karar verilmişse de yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.

Adres: Yıldız Mh., Çırağan Cd. No:32, 34349 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (0212) 326 46 46

İstanbul’da bulunan Çırağan Sarayı veya diğer müzeleri gezmek için http://www.istanbuldaily-citytours.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.